ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-04-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:58:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja dodatkowa 2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2021 Adam Szymczak
11:57:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zestawienie zamian w funduszu 2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2021 Adam Szymczak
11:57:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Bilans 2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2021 Adam Szymczak
11:56:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rachunek zysków i strat 2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2021 Adam Szymczak
11:55:08 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania za rok 2021 Adam Szymczak

Zmiany z dnia: 2022-04-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:13:50 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Doposażenie SP1 w ZG w ramach programu Laboratoria Przyszłości Adam Szymczak
11:13:50 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Nazwa elementu do którego przynależy: Doposażenie SP1 w ZG w ramach programu Laboratoria Przyszłości Adam Szymczak
11:13:08 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Doposażenie SP1 w ZG w ramach programu Laboratoria Przyszłości Adam Szymczak
10:57:38 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Nazwa elementu do którego przynależy: Doposażenie SP1 w ZG w ramach programu Laboratoria Przyszłości Adam Szymczak
10:55:42 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Doposażenie SP1 w ZG w ramach programu Laboratoria Przyszłości Adam Szymczak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony