ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 1
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Nie zastosowano udogodnień dla słabowidzących użytkowników,
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Szymczak.
 • E-mail:
 • Telefon: 68 3264886

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta w Zielonej Górze
 • Adres: ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
 • E-mail:
 • Telefon: 68 456 41 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 1

Wyszyńskiego 17

65-536 Zielona Góra

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od strony ulicy Wyszyńskiego – schodami z czterema stopniami. Obiekt szkoły jest czterokondygnacyjny znajdujący się na dużym osiedlu usytuowany pomiędzy blokami oraz wieżowcami z wielkiej płyty. Główne wejście do budynku znajduje się na wysokim parterze do którego prowadzą strome schody bez windy i podjazdów. Ze względu na swoje położenie i brak odpowiednich rozwiązań architektonicznych do budynku nie mają  dostępu osoby niepełnosprawne ruchowo.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem nie ma parkingu ani miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Rozwiązania architektoniczne w budynku nie pozwalają na swobodne poruszanie się osób na wózkach - nie ma żadnych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 1
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adam Szymczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-07 13:07:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Szymczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-07 13:07:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Szymczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-07 13:07:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2531 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »