ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:35:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja dodatkowa za 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Adam Szymczak
09:35:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zestawienie zmian w funduszu za 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Adam Szymczak
09:34:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Bilans za 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Adam Szymczak
09:34:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rachunek zysków i strat za 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Adam Szymczak
09:31:26 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania za rok 2020 Adam Szymczak

Zmiany z dnia: 2021-04-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:56:19 Upublicznienie elementu informacja Elektroniczna Skrzynka Podawcza Adam Szymczak
12:49:55 Upublicznienie elementu informacja Oświadczenie majątkowe. Adam Szymczak

Zmiany z dnia: 2021-04-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:07:49 Upublicznienie elementu informacja Deklaracja dostępności Adam Szymczak

Zmiany z dnia: 2021-03-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:48:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ocenianie szkolne - Nazwa elementu do którego przynależy: System oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 Adam Szymczak

Zmiany z dnia: 2021-03-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:48:11 Edycja elementu informacja Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje Adam Szymczak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony