ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 1
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Nauczyciel bibliotekarz

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1 etat - 30/30 godzin

Ilość etatów: 1

Wydział: Biblioteka szkolna

Data udostępnienia: 2018-04-06

Ogłoszono dnia: 2018-04-06 przez Agnieszka Obara

Termin składania dokumentów: 2018-05-31 00:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2018

Id ogłoszenia: 2/2018/Bib

Zlecający: Dyrektor

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym (minimum 3-letnie studia licencjackie),
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

V. Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko nauczyciela bibliotekarza
 • CV z uwzględnieniem kwalifikacji i przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-05-31 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą.
c. Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonej Górze ul. Wyszyńskiego 17

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 j.t. z późn.zm.).
« powrót do poprzedniej strony